پایان بازی انتخابات با بیرون آمدن پزشکیان از زیر عمامه رهبر و آغاز روزهای سخت برای مردم ایران!!!

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.