معاون دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف نامحدود جنگ شد: به غزه فرصت نفس‌کشیدن بدهید

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.