پیروزی خاویر میلی، اقتصاددان راست‌گرا در انتخابات ریاست‌ جمهوری آرژانتین

پیروزی خاویر میلی، اقتصاددان راست‌گرا در انتخابات ریاست‌ جمهوری آرژانتین
ارزیابی محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتزبورگ از سیاست‌های اقتصادی خاویر میلی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.