آیا مجلس خبرگان پیش‌رو، با توجه به سن علی خامنه‌ای، مجلس مهمی است؟

آیا مجلس خبرگان پیش‌رو، با توجه به سن علی خامنه‌ای، مجلس مهمی است؟ 


مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار، می‌گوید مجلس پیش‌رو تا ۹۲ سالگی خامنه‌ای دایر خواهد بود و اگر خامنه‌ای نظیر پدرش عمر کند، باز هم خبرگان دیگری را خواهد دید، در غیر این صورت این مجلس مهم است. 
چشم‌انداز
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.