حسین آقایی: جمهوری اسلامی با سپردن معادنش به روسیه نشان داد که سرسپرده مسکو است

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )