پدر یک گروگان آمریکایی در اختیار حماس به صدای آمریکا: حماس، یک داعش جدید است

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )