طوفان «دنیل» در یونان؛ این طوفان بدترین ضربه اقلیمی صد سال گذشته یونان بوده است

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.