چشم‌انداز: نقش دادخواهان در تغییرات سیاسی: دادخواهی چگونه بدل به امری سیاسی علیه جمهوری اسلامی شد؟

چگونه بیدادِ جمهوری اسلامی، جنبش دادخواهی را در ایران شکل داد؟ این جنبش چه راهی را پیمود؟ و دادخواهان چه نقشی در شکل‌گیری و زنده‌ نگه‌داشتن خیزش انقلابی یک‌سالِ اخیر داشته‌اند؟


مهمان‌ها: 
منصوره بهکیش، عضو گروه‌ مادران و خانواده‌های دادخواه خاوران و همچنین مادران پارک لاله 
سحر دلیجانی، نویسنده و از فرزندان زندان اوین
محمد امین نعامی، برادر عاطفه نعامی، از کشته‌شدگان خیزش مردمی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.