حضور نیروهایی امنیتی در خیابان در آستانه سالگرد «مهسا امینی»؛ سنندج ۲۳ شهریور

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )