فراخوان اعتراض ایرانیان در سراسر جهان؛

فراخوان اعتراض ایرانیان در سراسر جهان؛ در پایتخت آمریکا ایرانیان مقابل کاخ سفید و کنگره این کشور تجمع خواهند کرد
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد٬ روزنامه‌نگار
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )