شاهزاده رضا پهلوی: اساس معامله با جمهوری اسلامی غلط است؛ چرا همه گروگان‌ها آزاد نشدند؟

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )