کلیک: خانه‌سازی در ماه و مریخ و معادن فضایی

این هفته در کلیک به فضا می‌رویم تا ببینیم بشر چطور به عنوان یک منبع غنی مواد معدنی به آن نگاه می‌کند و چگونه این کار را انجام می‌دهد.
خواهیم دید که در آینده ساخت‌وساز روی ماه و مریخ با چه موادی انجام خواهد شد.
و رباتی را می‌بینیم که برای آجرچینی با بناها رقابت می‌کند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.