روزبه بوالهری: حداقل دستمزد یک کارگر متاهل مشمول قانون کار کمتر از نصف میزان خط فقر است

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.