گزارش روزنامه آلمانی از کارزار وکالت به شاهزاده رضا پهلوی: «ولیعهد رهبر انقلاب ما است»

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )