هادي قائمی مدير کمپین حقوق بشرایران از روند کار کمیته حققت‌یاب سازمان ملل می‌گوید

گفتگوی با هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در محل نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که امروز در ژنو برای بررسی وقایع جاری ایران تشکیل شده:
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.