مخالفت نماینده هلند، با پیشنهاد چین برای اصلاحیه قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران

مخالفت نماینده هلند، با پیشنهاد چین برای اصلاحیه قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.