نماینده ایالت متحده: ایالت متحده، قویا از این جلسه و قطعنامه پیشنهادی دفاع می کند

نماینده ایالت متحده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل: ایالت متحده، قویا از این جلسه و قطعنامه پیشنهادی دفاع می کند. زنان ایران را تحسین می کنیم و با اصلاحیه این قطع‌نامه به پیشنهاد چین مخالفت می کنیم.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.