آلمان با پیشنهاد چین برای اصلاحیه پیش‌نویس قطعنامه موافقت نکرد

آلمان با پیشنهاد چین برای اصلاحیه پیش‌نویس قطعنامه موافقت نکرد
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.