تصاویری از سنندج به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که در آن معترضان شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند

تصاویری از سنندج به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که در آن معترضان شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند.
در یکی از این تصاویر صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شود.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.