حواشی خروج علی کریمی از دوبی

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )