نماینده سوئد در جلسه پارلمان اروپا در همبستگی با معترضان موهابش را برید

عبیر السهلانی، نماینده سوئد در پارلمان اروپا در جلسه این پارلمان برای بحث درباره شیوه ابراز همبستگی با اعتراضات ایران موهایش را برید.

او از فرصت سخنرانی در جلسه برای صحبت علیه سرکوب حقوق زنان در ایران استفاده کرد و گفت که تا زنان ایران آزاد نشوند، کنار آنها خواهد ایستاد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.