آیا اعتراضات در شرایط فعلی نیاز به رهبر دارد؟

آیا اعتراضات در شرایط فعلی نیاز به رهبر دارد؟
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.