صف زنان بی‌روسری؛ تجریش تهران ۹ مهر

ویدیوی رسیده به بی‌بی‌سی فارسی صف زنان معترض را در نزدیکی میدان تجریش تهران در ۹ مهر نشان می‌دهد در حالی که اکثر آن‌ها روسری‌های خود را برداشته‌اند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.