زنی جوان با متوقف کردن خودروها در خیابان از آنها می‌خواهد به اعتصاب بپیوندند، اصفهان، ۹ مهر

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )