اعتراضات در ایران؛ شعارهای مردم در یک پاساژ کیش و شلیک گاز اشک آور توسط نیروهای امنیتی-۳۱ شهریور

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.