جنبش اعتراضی فعلی چقدر شانس موفقیت دارد؟صفحه دو آخر هفته

اعتراضات و تحولات روزهای اخیر در ایران، شیوه ها، شعارهای اعتراضی، سن و جنسیت تظاهر کنندگان، حضور گسترده از طبقات مختلف و در شهرهای متعدد؛ بسیاری از ناظران جنبشهای سیاسی و اجتماعی در جهان را به تفکر و داشته. برای کسانی که در کف خیابان، جانشان را به دست گرفته اند اما، نکته اساسی و حیاتی این است: چه گونه جنبشی و با چه مشخصاتی ، به نتیجه دلخواه می رسد؟ گفت و گو با سرژ پوپوویج، فعال سیاسی ، آذر نفیسی نویسنده درباره خصوصیات و آینده اعتراضات و بحثی با حضور نیره توحیدی و عقیل دغاقله.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.