جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی: مردم باید بین مرگ تدریجی و تغییر یکی را انتخاب کنند

جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی: بدنه سرکوبگر حاکمیت در این دور از اعتراضات سراسری انگیزه سرکوب ندارد به‌جز تعداد کمی که وابستگی مالی به حاکمیت دارند. مردم باید بین مرگ تدریجی و تغییر یکی را انتخاب کنند
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.