شکریا برادوست: روسیه به ایران نگاه مستعمره دارد و از ماهواره خیام در راستای منافع خود استفاده می‌کند

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.