درخواست سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی برای کنارگذاشتن خواسته‌های فرابرجامی در مذاکرات هسته‌ای

درخواست سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی برای کنارگذاشتن خواسته‌های فرابرجامی در مذاکرات هسته‌ای


گفت‌وگو با مهرزاد بروجردی، رئيس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.