شقایق باپیری به صدای آمریکا از ادامه راه زندگی شخصی و ورزشی پس از پناهندگی می‌گوید

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.