شقایق باپیری: به جای افزایش امکانات مامور حراست زیاد می‌کنند؛حجاب اجباری تمرکز و کارایی را کم می‌کند

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.