کمیسیونر آمریکا در امور آزادی مذهبی به صدای آمریکا: ایران باید فورا آزار بهائیان را متوقف کند

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.