درس‌های مشروطه، برای امروز و فردای ایران چیست؟

آیا جنبش مشروطیت یک پروژه شکست‌خورده و ناکام است یا یک پروژه‌ی ناتمام و ادامه‌دار؟


میهمانان این برنامه:
تورج اتابکی ، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی
فرح دوستدار ، پژوهشگر علوم سیاسی
علیرضا مناف‌زاده ، پژوهشگر تاریخ
فروغ کنعانی پژوهشگر و فعال
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.