اعتراضات سراسری بازنشستگان با شعار مرگ بر رئیسی

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )