مماشات آمریکا در مورد تحریم‌های نفتی ایران

سهراب سبحانی، کارشناس نفت و انرژی: تاثیر نفت ایران بر بازار جهانی آنقدر نیست که دولت بایدن تحریم نفتی ایران را نادیده بگیرد و خطر انتقاد جمهوری‌خواهان را بپذیرد. نفت ایران قدرتی که ۴۲ سال پیش داشت را ندارد. امروز دیگر کلید قدرت نفت دنیا در دست عربستان افتاده است
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.