گزارش انجمن خانواده قربانیان؛ استفاده حکومت از تاکتیک جنگ متقارن با شلیک به هواپیمای خودی

گزارشی از مجتبا پورمحسن
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )