آرمان عبدالعالی اعدام شد؛ پس از ۶ بار تا پای دار رفتن

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )