تغییر تابلوی تقاطع غزه اصفهان به آبان ۹۸ توسط یک معترض

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )