صحبت‌های شاهین نجفی درباره تشویق به خشونت

شاهین نجفی: ما با یک نظام ستمگر، فاسد و ناکارآمد روبرو هستیم که خشونت را به شهروند تحمیل می‌کند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )