صفحه دو؛ نفوذ ایران در عراق کم می‌شود؟

پنجمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط صدام، با سقوط چشمگیر مشارکت همراه بود. انتخابات در پی اعتراضات گسترده جلو افتاد ، تظاهراتی که از دو سال پیش به کشته شدن بیش از ششصد نفر منجر شده.
تا اینجا، ائتلاف سائرون، به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه که زمانی وابسته به ایران قلمداد می شد اما حالا، بیشتر یک چهره ملی مذهبی از خودش نمایش می دهد، حدود هفتاد کرسی از 329 کرسی مجلس عراق را به دست آورده و پیشروست.
اما ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری، نزدیکترین همپیمان ایران، با از دست دادن شماری از کرسی هایش وضع خوبی ندارد. عجیب نیست که آقای عامری اولین کسی است که به نتایج اعتراض کرده و آنرا نپذیرفته. البته آقای عامری تنها معترض نیست، سایرین هم انتقاداتی به شیوه برگزاری ونتایج انتخابات دارند. همزمان گزارشهایی از حضور اسماعیل قاآنی رییس سپاه قدس ایران در عراق همزمان با برگزاری این انتخابات منتشر شده، حضوری که چندان رسانه ای نشده. در نبود قاسم سلیمانی، نقش ایران در عراق چگونه تعریف می شود و نتیجه این انتخابات چه معنایی برای ایران دارد؟ گفت و گو در این باره باعلم صالح، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه ملی استرالیا، حسام دست پیش، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه و قیس قریشی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.