کتک‌زدن معلمان و تخریب مدرسه توسط مأموران شهرداری همدان

یکی از معلمان که توسط ماموران کتک خورده است می‌گوید که یک ماه و نیم قبل شهرداری خودش اجازه ساخت را داده و از آن زمان معلمان خودشان در حال ساختن مدرسه بوده‌اند. اما بعد از یک و نیم ماه به ناگهان نظر شهرداری عوض شده و ماموران برای تخریب مدرسه هجوم آورده‌اند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )