آپوزیت؛ جمعه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۰

در برنامه این هفته سخنان کرونایی رهبر فرسودگان بررسی شده و با حقایق روز کشور تطبیق داده می‌شود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )