پیام محمد نوری‌زاد از روی تخت بیمارستان به مأموران سرکوب مردم تشنه خوزستان

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )