درگذشت بیماران به‌دلیل قطع برق و تکذیب مقامات

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.