پهن‌کردن خمیرهای خراب‌شده بر اثر قطعی برق مقابل اداره برق ایلام توسط یک نانوا

یکی از نانوایان به ستوه آمده، خمیرهایش را جلوی در اداره برق ایلام پهن نمود. این نانوا که بدلیل قطع برق و نوسان آن خمیرهایش فاسد شده بود، جوابگوی مشتریانش نبود و سرمایه‌اش نیز نابود شده است. وی بدلیل ناراحتی از قطع برق و خوابیدن مغازه‌اش مجبور شد با پهن کردن خمیرهایش جلوی اداره برق، مشکل خود را به مسئولینی که چشم خود را بر روی مشکلات مردم بسته‌اند نشان دهد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )