نرگس محمدی؛ نماد پایداری برای تحقق صلح و حقوق بشر

نرگس محمدی بخش زیادی از عمرش را به سبب فعالیت‌های حقوق بشری در زندان گذرانده و چندماه پیش بعد از تحمل پنج سال و نیم حبس ممتد، بخشی از آن در انفرادی و همراه با محرومیت‌های گوناگون دیگراز زندان آزاد شد. « من فعالیت دیگه‌ای جز فعالیت برای حقوق بشر و تحقق صلح نداشتم و بر اساس همون من را محکوم کردند». با وجود آزادی او هنوز اجازه خروج از ایران برای دیدار با فرزندان و همسر خود را نیافته است: « ببینید وقتی که من این‌بار به انفرادی رفتم...شرایط مشابه همون سال ۱۳۹۱ بود...ولی این‌بار من مادر بودم و بچه من مریض بود و هیچ تماس تلفنی برای من برقرار نمی‌کردند...» این همه پایداری و تعهد به حقوق بشر از کجا سرچشمه می گیرد؟ بخش اول گفت و گو با نرگس محمدی در برنامه این هفته به عبارت دیگر.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )