همتی: شیوه مناظره مثل مسابقه هفتگی شده است

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )