زنانی که ممنوعیت صدایشان باعث مهاجرتشان شده

زنانی که ممنوعیت صدایشان باعث مهاجرتشان شده؛ بیش از چهل سال است که ممنوعیت صدای زنان در ایران نه تنها استعدادها را به یغما برده بلکه حسرت‌های عمیقی را بر جا گذاشته است. حسرت برای آن دسته از زنانی که صداهای مخملی دارند اما هیچ صحنه‌ای برای آنها مهیا نیست.
گزارش جمشید بهرامی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )