دکلمه داریوش اقبالی درباره قرارداد ایران و چین؛ آه ای وطن‌فروشان

آی ای وطن فروشان
ای ما و من فروشان
ای تاجران مذهب
جهل و کفن فروشان

دیروز که می گفتید، عربده می کشیدید
بر سر در بناها، با فخر می نوشتید
نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی!

خود را کنون ببینید، چه پست و چه حقیرید
در پیشگاه تاریخ، از شرمتان بمیرید

هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی
سرگرم خود فروشی، در عین بی خیالی

ای اهل رنگ و نیرنگ
مرگ و جهالت و جنگ
ای جاعلان تاجر
دوزخیان دل سنگ

ارزان حراج کردید
هم آب و خاک ما را
هم قتل عام کردید
یاران پاک ما را

اکنون زمان پاسخ
در دادگاه خلق است
طناب اعدامتان
از اشک و آه خلق است

طناب اعدامتان
از اشک و آه خلق است
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )