گفتگوی حسن روحانی با فرزند وزیر بهداشت بعد از دریافت واکسن کرونا

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )